Lokasi:

Taman Mutiara 1 terletak dalam mukim Tras di daerah Raub, Pahang. Taman Mutiara juga terbahagi kepada 2 bahagian iaitu Taman Mutiara 1 dan Taman Mutiara 2. Lokasi Pusat Internet  adalah di dalam Taman Mutiara 1 iaitu di jalan yang menghala ke Cheroh. Terdapat pelbagai jenis kaum yang menetap di sini. Majoriti penduduk di kawasan ini adalah berbangsa Melayu dan selebihnya diikuti dengan kaum Cina dan kaum India. Lokasi Pusat Internet ini amat strategik dan bersesuian dengan kehendak masyarakat kerana mempunyai pelbagai lapisan umur, dan masyarakat di sini berminat dalam bidang teknologi IT. Selain itu lokasi Pusat Internet  juga berada di tengah-tengah kawasan antara Taman Mutiara 1 dan Taman Mutiara 2. Dengan itu secara tidak langsung Pusat Internet  ini akan menjadi tempat tumpuan dan memudahkan untuk menarik orang ramai mendaftar sebagai ahli di Pusat Internet  ini.

 

Populasi penduduk:

Jantina

Bilangan

Jumlah   keseluruhan

Lelaki

246

-

Perempuan

369

-

 

615

615

 

Kumpulan umur penduduk Taman mutiara 1:

Kumpulan   umur

Bilangan   (orang)

<   12 tahun

31

12-17   tahun

31

18-25   tahun

185

26-40   tahun

92

41-58   tahun

138

>   58 tahun

138

Jumlah   Keseluruhan

615

 

Jenis kaum penduduk di Taman Mutiara 1:

         

                                                                                                                           Sosio ekonomi di Taman Mutiara 1:

Melayu: 85%                                                                                                                  Kerajaan: 60%

Cina: 10%                                                                                                                       Swasta: 34%

India: 5%                                                                                                                         Petani: 1%