Anda berisiko mendapat jangkitan COVID-19 daripada mereka yang berada di sekeliling anda. Elakkan 3S iaitu kawasan yang sesak, sempit, dan sembang dengan jarak yang dekat. COVID-19 lebih mudah tersebar di kawasan-kawasan ini.
3s