Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia atau PEDi, bukan sahaja menyediakan kemudahan internet secara kolektif kepada orang ramai namun turut menyediakan latihan ICT dan keusahawanan.

pe